Medarbetare

Skogsindustrierna
Svenskt Trä
TMF
Gröna Arbetsgivare
Grafiska Företagen

Verksamhetsstöd (Ekonomi, IT, HR och medlemsadministration)


Anna Nilsson
Chef för V-stöd
Telefon: 08-762 72 15
anna.nilsson@arbio.se

Liana Barnard
IT och kontor
Telefon: 08-762 79 87
liana.barnard@arbio.se

Mikael Blom
Ekonomichef
Telefon: 08-762 72 17
mikael.blom@arbio.se

Malin Bolmdahl
HR partner
Telefon: 08-762 72 14
malin.bolmdahl@arbio.se

Eva Dahlkvist
Ekonom
Telefon: 08-762 68 12
eva.dahlkvist@arbio.se

Carina Gisler
Medlemsadministratör
Telefon: 08-762 68 24
carina.gisler@grafiska.se

Ingela Hult
Medlemsadministratör
Telefon: 08-762 72 47
ingela.hult@arbio.se

Carmel Mellquist
Ekonom
Telefon: 08-762 72 16
carmel.mellquist@arbio.se

Sandra Svensson
Ekonom
Telefon: 08-762 79 92
sandra.svensson@arbio.se