Om Arbio

Framhäv

ARBIO AB är servicebolaget för Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Skogsindustrierna), Grafiska Företagens Förbund (Grafiska Företagen), Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Gröna arbetsgivare som är fyra av ett femtiotal medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Arbio AB ägs av de fyra föreningarna.

Som servicebolag tillhandahåller Arbio service till medlemsföretagen i form av rådgivning, förhandlingsstöd, utbildning, omvärldsbevakning, nätverksbygge, hjälp vid myndighetskontakter och viss annan service inom branschrelaterade frågor. Föreningarnas ekonomi, IT, HR och medlemsregister hanteras av Arbio. All personal som arbetar för de fyra föreningarna inklusive VD i respektive förening är anställda i Arbio AB.

I föreningarna utövar medlemmarna sitt demokratiska inflytande. Varje förening är en egen juridisk person. Medlemmarnas intressen tillvaratas bland annat genom påverkansarbete och information till myndigheter, politiker och en bred allmänhet om medlemsföretagens betydelse och intressen. Föreningarna Grafiska Företagens Förbund (Grafiska Företagen), Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Gröna arbetsgivare tecknar kollektivavtal.


Se också: Skogsindustrierna | TMF | Gröna arbetsgivare | Grafiska Företagen