Fakturaadress

Viktig information till dig som är leverantör till Arbio AB, servicebolaget för Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Skogsindustrierna), Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Gröna arbetsgivare.

Vi tar emot e-fakturor!
För att göra hanteringen av leverantörsfakturor effektivare, snabbare och säkrare vill vi ta emot elektroniska fakturor.

Vi önskar att alla fakturor till oss skickas som e-faktura.
Svefaktura kallas formatet som är standard för e-fakturor i Sverige. Observera att PDF- och mailfakturor inte är e-fakturor. Via vår leverantör InExchange finns det enkla metoder och tjänster att tillgå för er, oavsett storlek på bolag eller tekniska förutsättningar.

Hur går man tillväga för att skicka e-faktura?
Det är enkelt att komma igång med e-fakturor. Vi vill att du tar kontakt med InExchange på tel. 0500–44 63 60. Du kan också gå in på www.inexchange.se, för att få reda på hur ni enklast skickar e-fakturor till oss. InExchange har allt från webbregistrering till lösningar för att skicka e-fakturor direkt från ert affärssystem.

Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp. Arbios GLN-nummer är: 7365560672924

Ny adress
Fram till dess ni börjar skicka e-fakturor kan fakturorna skickas antingen med E-post eller via post. Alla fakturor oavsett distributionssätt ska vara adresserade:

Arbio AB
556067-2924 FE54134 Box 4
737 21 FAGERSTA

E-post: 5560672924@kollektorinvoice.se (Bifoga då fakturan som PDF/TIF-fil, eventuell bilaga ska ligga i samma fil som fakturan.) Notera att mailadressen endast är avsedd för fakturor. För alla annan korrespondens hänvisas till ekonomi@arbio.se alternativt korrespondens direkt med beställaren.

Tänk på att ange referens! Beställarens namn ska alltid finnas med som referens samt eventuellt referensnummer.